Razgovarala: Kristina Ljevak

Podcast sa Aidom Čerkez

U novinarstvo je odveo život, tačnije njegov najteži dio. Izvjestiteljica za Associated Press postala je u opkoljenom Sarajevu, a uskoro i šefica bosanskohercegovačkog ureda AP-a. Na prve linije i u rovove kao reporterka stigla je iz sređenog civilnog života, u ilustrovanim majicama i s nadama za čiju realizaciju više nije bilo preduslova. 
Naučila je da u crno-bijelom ratu, kakav je bio naš, nema neutralnosti nego samo istinitosti. Aida Čerkez pripada generaciji novinara/ki koje su u profesiji rukovodili kriteriji a ne senzacionalizam i bespoštedna utrka za „klikom“. Upravo o vremenu profesionalnih standarda, ratu bez društvenih mreža, novinarstvu i ratovima kakvi su danas, govorila je za podcast uKONTAKTu. 

Podcast realizovan u saradnji sa Centrom za djecu i omladinu Novo Sarajevo

Related Posts

Kemil Bekteši, umjetnik: Umjetnost je moj jezik i smatram da njime najbolje mogu govoriti

Piše: Kristina Ljevak Bajramović Neke ozbiljnije kulture, kao što nije postkonfliktna balkanska, bile bi ponosne na autorstvo kakvo je umjetnika Kemila Bektešija. One kojima nominalno pripada,  preispituje i njegova krvna zrnca i ne mogu da „prelome“ ni njegovo prezime. Iza Bektešija su iznimno reprezentativni umjetnički rezultati, izložbe i intervencije koje prodiru najdublje u kriva srastanja naše realnosti.  Trenutno […]